งานเปิดตัว VetSynova จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2020 ณ โรงแรม Conrad Bangkok