เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด กับ บริษัท ไบโอม จำกัด ร่วมลงนามสัญญาโครงการวิจัยการพัฒนาชุดตรวจโรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว (FIPV Test kit)  ซึ่งถือว่าเป็นชุดตรวจที่มีความจำเพาะ แม่นยำ สะดวก ใช้งานง่าย เป็นรายแรกของโลก!