บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด เข้ามอบผลิตภัณฑ์ MicrocynAH ประกอบการรักษาแผล
ให้แก่ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มูลค่ารวม 60,000 บาท เพื่อให้สัตว์ป่วยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป