ทางบริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ประกอบการรักษาแผล MicrocynAH
ให้กับโรงพยาบาลสัตว์บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มูลค่ารวม 60,000 บาท เพื่อให้สัตว์ป่วยได้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป