เผยงานวิจัยจากคุณหมอ ศจ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฯ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่าในประเทศไทยพบว่า มีสุนัขและแมว ที่ติดโควิด-19 จากเจ้าของ โดยผ่านการตรวจสุนัข 35 ตัว และ แมว 9 ตัว
ผลที่ได้ปรากฎว่า มีสุนัขติดเชื้อจากเจ้าของ 1 ตัว แมว 1 ตัว ซึ่งผลการตรวจพบว่าสัตว์เลี้ยงสามารถติดเชื้อจากเจ้าของได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกัน
.
อาการของสัตว์ที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างไร?
อาการโดยทั่วไปของสัตว์เลี้ยงเมื่อติดเชื้อแล้ว ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ แค่ จาม ไอ น้ำมูก มักติดเชื้ออยู่3-7 วัน หายได้เอง ไม่ต้องรักษา ไม่อันตราย
.
สามารถแพร่เชื้อไปสู่คนได้ไหม?
หากสัตว์เลี้ยงป่วยด้วยโรคโควิด-19 จะไม่สามารถแพร่เชื้อเข้าสู่คนหรือสู่สัตว์ด้วยกันได้ เนื่องจากสุนัข แมว ติดโควิดไม่อันตรายเท่าคน เพราะเชื้อโควิด19 เติบโต และแบ่งตัวได้ดีใน Host ที่เป็นคน แต่พอเป็นสัตว์ มันแบ่งตัวต่อไม่ได้ อาการก็ทุเลา เบาลง ไม่ติดต่อ แต่ควรระวังใน สุนัขและแมวที่ป่วยโรคประจำตัว ไม่แข็งแรง แก่ชรา โควิดอาจไปทำให้อาการที่มีทรุดลงได้
.
แต่หากเจ้าของติดโควิด ย้ำว่าให้กักตัวแยกจาก น้องหมา น้องแมว 14 วัน ด้วยนะ เพื่อความปลอดภัยหรือสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ปลอดภัย ที่สามารถใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ เช่น Dermodacyn ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส รวมไปถึงโควิด-19 ได้ 99.99% ภายในเวลา 30 วินาทีเท่านั้น