บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด ได้ไปให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 รวมไปถึงเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา วัณโรค และสปอร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ Dermodacyn และได้มอบผลิตภัณฑ์ Dermodacyn Disinfecting Solution ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อระดับสูงเกรดโรงพยาบาล ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

โดยใช้เครื่องพ่น Victory Innovation: the world’s first electrostatic sprayer ที่จะจับกับวัตถุต่างๆ ฆ่าเชื้อได้ดีขึ้น โดยไม่เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการทดสอบปริมาณเชื้อก่อนและหลัง พบปริมาณเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด ลดลงมากกว่า 95% (วัดปริมาณเชื้อในหน่วย RLU)* ลงมาอยู่ในค่าที่กำหนดในระดับ Ultra Clean Sterilized Surface
*ตรวจปริมาณเชื้อด้วยเครื่อง Hygiena SystemSure และ UltraSnap Surface ATP Test