บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด ได้เข้าพบ อ.ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง, อ.น.สพ.ภากร ลิ้มเล็งเลิศ และ อ.สพ.ญ. ดร.ทิพย์ภาภรณ์ อุปโย คลินิกรักษาสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ และมอบ “DeliSci Excella” อาหารฟื้นฟูสำหรับสัตว์ป่วย ขาดสารอาหาร และพักพื้นหลังการผ่าตัด ที่ต้องการพลังงานและสารอาหารคุณภาพสูง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 💙
#DeliSci #Excella #MaejoUnversity #Nutrition